Apartment prices for Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, DE

Go back to DE > Nordrhein-Westfalen

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 26 150 EUR 11 178 EUR 761 EUR/m2 34.37 m2 Low accuracy
2 37 655 EUR 17 878 EUR 752 EUR/m2 52.47 m2 Low accuracy
3 57 700 EUR 62 491 EUR 762 EUR/m2 68.22 m2 Low accuracy
4 20 000 EUR 0 EUR 215 EUR/m2 93.00 m2 Almost inaccurate

Site homepage