Apartment prices for Charente-Maritime, Poitou-Charentes, FR

Go back to FR > Poitou-Charentes

BedroomsAverage priceMedian pricePrice/m2Average areaAccuracy
1 163 127 EUR 60 959 EUR 3 914 EUR/m2 42.65 m2 Accuracate
2 235 075 EUR 98 544 EUR 3 327 EUR/m2 70.42 m2 Accuracate
3 339 123 EUR 166 034 EUR 3 399 EUR/m2 97.16 m2 Fiarly accuracate
4 370 955 EUR 104 781 EUR 3 101 EUR/m2 124.00 m2 Low accuracy

Site homepage